Pis ma plan na pomoc rolnikom. Morawiecki: wyręczyli rząd

Pis ma plan na pomoc rolnikom. Morawiecki: wyręczyli rząd
Autor Klaudiusz Wróblewski
Klaudiusz Wróblewski10.03.2024 | 7 min.

Pis ma plan na pomoc rolnikom. Partia przedstawiła założenia uchwały, która ma wesprzeć protestujących rolników. Główne postulaty to wprowadzenie embarga na towary rolne z Ukrainy, Rosji i Białorusi, porzucenie restrykcji Zielonego Ładu oraz rekompensaty dla rolników dotkniętych spadkiem opłacalności. Według Mateusza Morawieckiego, to rolnicy wyręczyli nowy rząd i przygotowali projekt wspierany przez PiS.

Embargo na produkty z Ukrainy

Jednym z kluczowych postulatów Prawa i Sprawiedliwości w ramach planu pomocy rolnikom jest wprowadzenie embarga na towary rolne i produkty żywnościowe pochodzące z Ukrainy, Rosji oraz Białorusi. Taki krok ma na celu ochronę polskich rolników przed konkurencją ze strony importowanych towarów, które często są tańsze ze względu na niższe koszty produkcji w tych krajach.

Zdaniem polityków PiS, masowy napływ ukraińskich produktów rolnych na polski rynek spowodował drastyczny spadek cen, co postawiło wielu rolników w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wprowadzenie restrykcji importowych ma umożliwić wzmocnienie pozycji rodzimych producentów żywności i przywrócenie opłacalności ich działalności.

Warto zauważyć, że postulat ten spotkał się z poparciem samych rolników, którzy od dłuższego czasu domagają się podjęcia zdecydowanych kroków w celu ochrony polskiego sektora rolnego. Ich głos znalazł odzwierciedlenie w projekcie uchwały przygotowanym przez PiS, co świadczy o zrozumieniu problemów, z jakimi zmagają się polscy producenci żywności.

Kwestia embarga budzi kontrowersje

Choć postulat wprowadzenia embarga ma swoich zwolenników, nie brakuje również głosów krytycznych. Przeciwnicy tego rozwiązania obawiają się, że może ono skutkować represjami handlowymi ze strony Ukrainy oraz innych państw, a także negatywnie wpłynąć na relacje dyplomatyczne Polski. Ponadto, niektórzy eksperci wskazują, że embargo może doprowadzić do wzrostu cen żywności na rynku krajowym, obciążając finansowo polskich konsumentów.

Niezależnie od toczących się dyskusji, PiS zdaje się być zdeterminowane, aby wprowadzić to rozwiązanie w życie. Partia liczy, że przyniesie ono oczekiwane korzyści dla polskich rolników i pomoże im w przezwyciężeniu obecnego kryzysu.

Pis proponuje porzucenie założeń Zielonego Ładu dla rolników

Innym istotnym elementem planu pomocy rolnikom przedstawionego przez Prawo i Sprawiedliwość jest postulat zupełnego porzucenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do polskiego sektora rolnego. Partia uważa, że restrykcje i nakazy zawarte w tym unijnym programie stanowią zagrożenie dla opłacalności prowadzenia gospodarstw rolnych w Polsce.

Wśród kluczowych założeń Zielonego Ładu, które budzą sprzeciw PiS, znajdują się m.in. wymagania dotyczące ugorowania części gruntów rolnych oraz ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin. Zdaniem polityków tej partii, tego typu regulacje mogą negatywnie wpłynąć na produktywność polskich gospodarstw i w konsekwencji przełożyć się na spadek dochodów rolników.

„Inicjatywy zawarte w Zielonym Ładzie są groźne dla polskich rolników. Dlatego opowiadamy się za całkowitym porzuceniem tych europejskich nakazów i zakazów" - podkreślił Mariusz Błaszczak z PiS.

Stanowisko to znajduje poparcie wśród części środowisk rolniczych, które od dawna postulowały o złagodzenie unijnych regulacji dotyczących prowadzenia gospodarstw. Zwolennicy tego rozwiązania argumentują, że Zielony Ład nie uwzględnia w wystarczającym stopniu specyfiki polskiego rolnictwa oraz wyzwań, przed jakimi stoi ono w rzeczywistości.

Czytaj więcej: 10 Domowych Sposobów na Przeziębienie - Szybko się Wylecz!

Rekompensaty dla rolników dotkniętych spadkiem opłacalności

Kolejnym filarem planu PiS na pomoc rolnikom jest zapewnienie odpowiednich rekompensat finansowych dla producentów rolnych, którzy odnotowali straty związane z odbudową "imperium rosyjskiego" przez Władimira Putina. Zdaniem polityków tej partii, agresywna polityka Kremla doprowadziła do zakłóceń na rynkach rolnych, co negatywnie przełożyło się na sytuację ekonomiczną wielu polskich gospodarstw.

PiS postuluje o uruchomienie systemów wsparcia finansowego, które zrekompensowałyby rolnikom poniesione straty i pomogły im w utrzymaniu opłacalności prowadzonej działalności. Choć szczegóły proponowanych mechanizmów nie zostały jeszcze przedstawione, można założyć, że mogłyby one obejmować m.in. dopłaty bezpośrednie, preferencyjne linie kredytowe czy ulgi podatkowe.

Warto zauważyć, że postulat ten wpisuje się w szerszą narrację PiS dotyczącą konieczności obrony polskich interesów gospodarczych przed negatywnymi skutkami rosyjskiej agresji. Partia często podkreśla, że skutki działań Kremla odczuwają nie tylko przedsiębiorstwa z sektora rolnego, ale również inne gałęzie polskiej gospodarki.

SektorPotencjalne formy wsparcia
RolnictwoDopłaty bezpośrednie, preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe
PrzemysłInstrumenty wsparcia eksportu, dofinansowanie inwestycji
UsługiUlgi podatkowe, dofinansowanie szkoleń pracowników

Choć PiS nie precyzuje jeszcze szczegółów, rysuje się wyraźny obraz szeroko zakrojonego programu pomocowego, który ma wspomóc kluczowe sektory polskiej gospodarki w przezwyciężeniu negatywnych skutków rosyjskiej agresji.

Rząd nie radzi sobie z pomocą rolnikom, PiS ma gotowy plan

Zdjęcie Pis ma plan na pomoc rolnikom. Morawiecki: wyręczyli rząd

Podstawową przesłanką, która legła u podstaw przedstawienia przez PiS planu pomocy dla rolników, jest przekonanie, że obecny rząd nie podejmuje wystarczających działań w celu rozwiązania problemów, z jakimi boryka się polski sektor rolny. Zdaniem polityków tej partii, gabinet Donalda Tuska nie wywiązuje się ze swoich obietnic i nie wprowadza realnych rozwiązań, które mogłyby zakończyć trwający od dłuższego czasu protest rolników.

"PIS jest na tak, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo i polskich rolników" - podkreślił Mariusz Błaszczak, sugerując, że to właśnie ta partia dostrzega potrzeby i oczekiwania środowisk rolniczych. Jej przedstawiciele nie szczędzą słów krytyki pod adresem rządu, oskarżając go o bierność i brak skutecznych działań.

 • Brak konkretnych rozwiązań ze strony rządu
 • Niespełnione obietnice wobec rolników
 • PiS przedstawia alternatywny plan pomocy

PiS zdaje się chcieć wykorzystać tę sytuację i przedstawić się jako rzeczywista siła polityczna, która zna problemy rolników i ma gotową receptę na ich rozwiązanie. Jej politycy podkreślają, że przygotowany przez nich projekt uchwały został opracowany we współpracy ze środowiskami protestujących producentów rolnych, co ma gwarantować, że uwzględnia on ich rzeczywiste potrzeby.

Rolnicy wracają do Warszawy, protest pod biurem PiS na Nowogrodzkiej

W kontekście trwających protestów rolników, warto zwrócić uwagę na zapowiedź kolejnej manifestacji, która ma się odbyć w Warszawie. Zgodnie z doniesieniami, protestujący zamierzają w dniu 6 marca przybyć do stolicy, a nawet nie wykluczają, że dotrą tam swoimi ciągnikami rolniczymi.

Co ciekawe, jednym z potencjalnych miejsc protestu ma być siedziba Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Taki wybór lokalizacji może mieć symboliczne znaczenie – byłby to wyraz nadziei rolników na to, że właśnie ta partia jest w stanie sprostać ich oczekiwaniom i skutecznie wesprzeć sektor rolny.

Warto przypomnieć, że PiS wielokrotnie deklarowało swoje poparcie dla postulatów zgłaszanych przez protestujących producentów rolnych. Teraz, w obliczu zbliżającej się manifestacji, partia ma szansę na bezpośredni dialog z nimi i przedstawienie swojego planu pomocy rolnikom.

Należy jednak pamiętać, że protesty rolnicze mają długą historię i dotychczasowe inicjatywy nie przyniosły trwałego rozwiązania problemu. Dlatego kluczowe będzie, aby zapowiedzi PiS przełożyły się na realne, skuteczne działania, które odczują sami rolnicy. Tylko w ten sposób partia będzie w stanie zbudować trwałe zaufanie w tym środowisku.

Morawiecki: rolnicy wyręczyli rząd, przedstawili własny plan

Były premier Mateusz Morawiecki odniósł się do inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej planu pomocy rolnikom. W swoim wystąpieniu stwierdził, że to sami rolnicy "wyręczyli" obecny rząd Donalda Tuska i przygotowali własny projekt, który zyskał pełne poparcie PiS.

"Panie premierze, panie marszałku, skoro sami nie potraficie rozwiązać problemów polskiej wsi, czas zacząć słuchać tych, którzy znają się na rzeczy" - zaapelował Morawiecki, sugerując, że to środowiska rolnicze najlepiej rozumieją swoje potrzeby i właśnie one powinny mieć decydujący głos w kształtowaniu rozwiązań.

Były premier nie szczędził również krytyki pod adresem obecnego rządu, zarzucając mu brak skuteczności w rozwiązywaniu kwestii ważnych dla polskiego rolnictwa. Jego zdaniem, PiS wykazało większą wrażliwość na problemy rolników i jest gotowe podjąć realne działania w celu ich wsparcia.

 • Rolnicy sami opracowali projekt uchwały
 • Projekt zyskał poparcie PiS
 • Krytyka Morawieckiego pod adresem rządu

Wypowiedź Morawieckiego wpisuje się w szerszą narrację PiS, która przedstawia tę partię jako rzeczywistego obrońcę interesów polskiej wsi i środowisk rolniczych. Ugrupowanie zdaje się chcieć zbudować wizerunek siły politycznej, która nie tylko deklaruje pomoc dla rolników, ale także jest gotowa wprowadzić w życie konkretne rozwiązania wypracowane we współpracy z samymi zainteresowanymi.

Podsumowanie

W obliczu trwającego kryzysu w polskim rolnictwie, PiS przedstawiło kompleksowy plan pomocy rolnikom. Obejmuje on m.in. wprowadzenie embarga na produkty rolne z Ukrainy, Rosji i Białorusi, porzucenie restrykcji Zielonego Ładu oraz rekompensaty dla rolników dotkniętych spadkiem opłacalności. Partia zarzuca obecnemu rządowi brak skutecznych działań i stawia się w roli siły politycznej gotowej wdrożyć rozwiązania opracowane we współpracy z protestującymi rolnikami.

Były premier Mateusz Morawiecki skrytykował gabinet Donalda Tuska, stwierdzając, że to właśnie rolnicy "wyręczyli" władze i przedstawili własny projekt, który zyskał pełne poparcie PiS. Partia wydaje się chcieć budować wizerunek obrońcy interesów polskiej wsi, gotowego do wprowadzenia w życie konkretnych rozwiązań wypracowanych z samym środowiskiem rolniczym.

Najczęstsze pytania

PiS opracował projekt uchwały, aby wesprzeć poszkodowanych rolników w obliczu narastającego kryzysu w tej branży. Dokument zawiera trzy główne postulaty: wprowadzenie embarga na produkty rolne z Ukrainy, odrzucenie założeń Zielonego Ładu zagrażających opłacalności produkcji oraz przyznanie rekompensat finansowych dla poszkodowanych rolników.

Rolnicy negatywnie oceniają założenia Zielonego Ładu dotyczące wycofywania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz obowiązku ugorowania części gruntów rolnych. Obawiają się, że może to przełożyć się na spadek opłacalności produkcji rolnej i zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Napływ żywności z Ukrainy jest jedną z głównych bolączek polskich rolników, którzy nie są w stanie konkurować cenowo z tańszymi towarami importowanymi. Wprowadzenie embarga na te produkty ma na celu ochronę rodzimej branży rolnej przed nadmierną konkurencją z zewnątrz.

Tego stwierdzenia użył były premier Mateusz Morawiecki, krytykując obecny rząd za brak skutecznych działań wspierających rolników. Jego zdaniem, to sami rolnicy musieli opracować projekt uchwały, który powinien być realizowany przez władze, gdyż resort rolnictwa nie radził sobie z tym zadaniem.

Jeden z postulatów dotyczy przyznania rekompensat finansowych dla rolników, którzy ponieśli straty wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wojna doprowadziła bowiem do wzrostu kosztów produkcji rolnej, zakłóceń w łańcuchach dostaw oraz problemów ze zbytem płodów rolnych.

5 Podobnych Artykułów

 1. Wiosenny detoks umysłu
 2. Nie uwierzysz, co się wydarzyło na paryskiej scenie MMA
 3. Smerfowy koktajl na odchudzanie: skuteczny sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów
 4. Proste i złożone węglowodany - jaka jest różnica i dlaczego ma znaczenie?
 5. Niewiarygodne! Jego sposób na zarobienie milionów z domu!
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Klaudiusz Wróblewski
Klaudiusz Wróblewski

Od najmłodszych lat pasjonował mnie sport. Ćwiczę regularnie, by utrzymać formę. Na blogu piszę o treningach, diecie i suplementacji. Dbam o zdrowy styl życia.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

NewsTen jeden trik nie pozwoli ci spać w nocy. To szokujące!

Odkryj dlaczego niektórzy ludzie mają problemy ze snem po przeczytaniu przerażających teorii naukowych. Dowiedz się, dlaczego opinie naukowców na temat zagrożeń dla ludzkości mogą prowadzić do bezsenności. Istnieje jedno zaskakujące rozwiązanie, które może zmienić twoje doświadczenie nocnego odpoczynku. Czy jesteś gotowy na odkrycie tego tajemniczego triku?